Betingelser ved brug af studiet

Betingelser for brug af fotostudiet

 • Ingen sko i studiet. Blå sutsko uden på skoene kan findes ved indgangen.
 • Gulvet skal støvsuges og vaskes og evt. skoaftryk og mærker vaskes/males væk efter endt studiebrug (der findes rengøringsartikler m.m. i skabet på badeværelset).
 • Studiet skal afleveres i samme stand som det modtages og oprydning og rengøring skal ske inden for bookingtiden.
 • Lamper, stativer, baggrunde etc. sættes på plads.
 • Er studiet ikke tilfredsstillende rengjort eller reetableret til hvid, udføres dette af studiets personale på timebasis (kr. 750,- / pr. time), på lejers regning.
 • Studiets udstyr og inventar benyttes på eget ansvar og lejer hæfter for dette hvis dette beskadiges eller hvis det mangler efter endt studiebrug.
 • Aflysning af booking kan ske uden beregning indtil 48 timer før den bookede tid. Ved senere aflysning forbeholdes retten til at fakturere 50% af beløbet.
 • Fotostudiet tager ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med udstyret i studiet. Alt udstyr står til rådighed som en ekstra, gratis service ved leje af studiet.

Når du forlader studiet

 • Tjek at alle vinduer er lukket, alle udvendige døre samt døren ind til studiet, er lukket og låst.
 • Derudover skal du huske at komme nøglerne i postkassen efter endt studiebrug.
 • Husk at bære affaldsposer etc. fra studiet ud i affaldsspandene i gården.