Betingelser ved brug af studiet

Lejer du vores studie, har vi blot nogle få retningslinier vi beder dig overholde:

  • Ingen sko i studiet (blå plasticsutter forefindes) Evt. fodaftryk fra modellers sko vaskes af/overmales efter endt studiebrug
  • Studiet skal afleveres som det modtages
  • Oprydning og rengøring skal ske indenfor bookingtiden
  • Lamper, stativer, baggrunde etc. sættes på plads
  • Rundhorisonten vaskes fri for fodaftryk, mærker etc.
  • Husk at bære affaldsposer etc. fra studiet ud i affaldsspandene i gården.
  • Hvis studiet males i en anden farve, skal den reetableres til sin oprindelige hvide farve indenfor bookingtiden med mindre andet aftales
  • Er studiet ikke rengjort eller reetableret til hvid, udføres dette af Eyelights personale på timebasis
  • Studiets udstyr benyttes på eget ansvar og brugeren hæfter for dette hvis det ødelægges
  • Afbooking kan ske uden beregning indtil 48 timer før den bookede tid. Ved senere afbooking forbeholdes retten til at fakturere 50% af beløbet